Klient / Client: Urząd Miasta Lublin. / Lublin City Hall.
Projekt / Project: Projekt graficzny i skład do druku publikacji. / Booklet layout design. Rok / Year: 2016

Szlaki Lublina Szlaki Lublina Szlaki Lublina Szlaki Lublina Szlaki Lublina Szlaki Lublina