Szlaki Lublina / The Trails of Lublin

2016

Przewodnik turystyczny „Szlaki Lublina” został przez Urząd Miasta Lublin. Zakres prac obejmował koncepcję graficzną, projekt okładki, łamanie i skład do druku.

The travel guide „The Trails of Lublin” was published by The Municipality of Lublin City. The scope of work included the grapghic design concept, cover design and typesetting.