Przyroda Lublina / Nature of Lublin

2017

Zakres prac obejmował koncepcję graficzną, projekt okładki, łamanie i skład do druku. Album wydany został przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin z okazji 700 lecia Miasta Lublin. Fotografie przyrody – autorzy zbiorowi, tłumaczenie na j. angielski – Bartosz Wójcik.

The scope of work included the grapghic design concept, cover design and typesetting. The book was published by the Department of Environmental Protection of The Municipality of Lublin City on the occasion of the 700th anniversary of the City of Lublin.