Karaim Music Map

2020

Karaimska Mapa Muzyczna dedykowana muzyce i kulturze Karaimów – najmniejszej mniejszości w Polsce.

Karaim Music Map dedicated to the music and culture of the Karaims – the smallest minority in Poland.

POWIĄZANE PROJEKTY / RELATED PROJECTS