Klient / Client: Wydział Kultury. Urząd Miasta Lublin. / City of Lublin. Culture Department.
Projekt / Project: Projekt graficzny i skład do druku publikacji. / Booklet layout design. Rok / Year: 2014