Klient / Client: Wydział Marketingu. Urząd Miasta Lublin. / City of Lublin. Marketing Department.
Projekt / Project: Projekty folderu i plakatu. / The folder and poster design. Rok / Year: 2013