Klient / Client: KBW
Projekt / Project: Projekt logo wraz z księgą znaku oraz stworzenie strony internetowej. / Branding and website creation.
Rok / Year: 2014