Współpraca / Cooperation: Sweetman Designs. Susanne Sweetman Klient / Client: Energy Broker
Projekt / Project: Strona internetowa / Website development. Rok / Year: 2014 Link: www.energybroker.ie