Miękka książka / Soft Book

2007

„Nowe Szaty Cesarza” – projekt na podstawie baśni H. Ch. Andersena, zajął I miejsce w kategorii druku na tkaninie w konkursie RDS National Crafts Competition w Dublinie w 2008 roku. Technika: Sitodruk na tkaninie.

„The Emperor’s New Clothes”, project based on H. Ch. Andersen’s fable, was awarded first prize in the printed textiles category at the RDS National Crafts Competition in Dublin in 2008. Technique: Screen-print on fabric.