Wschody 2019

2019

Identyfikacja wizualna 8. Festiwalu Piosenki Artystycznej „Wschody” w Lublinie.

Visual identification of the 8th Festival of Artistic Song „Wschody” in Lublin.