Wschody 2018

2018

Identyfikacja wizualna 7. Festiwalu Piosenki Artystycznej „Wschody” w Lublinie.

Visual identification of the 7th Festival of Artistic Song „Wschody” in Lublin.