Kultura w Dzielnicach

2020

Zakres prac obejmował koncepcję graficzną, wykonanie ilustracji, projekt okładki, łamanie i skład do druku. Publikacja została wydana przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Więcej w linku: https://lublin.eu/kultura/program-dzielnice-kultury/

The scope of work included developing visual concept, creating illustrations, cover design and typesetting. The book was published by the Department Culture of The Municipality of Lublin City.