Kraina Rowerowa

2014

Mapa „Kraina rowerowa przy bursztynowym szlaku Greenways na Lubelszczyźnie”. Zakres prac obejmował koncepcję graficzną, ilustracje obiektów architektonicznych, opracowanie ilustracji mapy oraz skład do druku.

The illustrated map of the Greenways Cycling Route. The scope of work included graphic concept, illustrations of architectural objects and the map.